Realizacje

Poniżej znajduje się lista wybranych zrealizowanych instalacji automatycznych palników gazowych:

 • Dostosowanie do pracy palników gazowo-powietrznych z gazu koksowniczego na gaz propan-butan/propan o łącznej mocy 6,6 MW w Krakodlew S.A. 2009
 • Instalacja tlenowo-powietrzna do procesu odantymonowania ołowiu w Orzeł Biały S.A. 2009
 • Instalacja palnika gazowo-powietrzno-tlenowego o mocy 3 MW w piecu obrotowym w PPZ “Nicromet” w Zakładzie w Oświęcimiu 2009
 • Instalacja tlenowa do wzbogacania dmuchu technologicznego oraz palników konwertorów Wydziału P-23 w HM Głogów o łącznej wydajności 2500 Nm3/h 2009
 • Instalacja palników gazowo-powietrzno-tlenowych komór dopalania pieców PAO i PAS na Wydziale P-24 w HM Głogów o łącznej mocy 2,4 MW 2008
 • Instalacja gazowa do procesu redukcji miedzi w piecach PAO i PAS na Wydziale P-24 w HM Głogów 2008
 • Instalacja tlenowa palników PAO i PAS Wydziału P-24 w HM Głogów o łącznej wydajności 2100 Nm3/h 2008
 • Instalacja palników gazowo-powietrznych do urządzeń Wydziału Rafinacji Ołowiu w HM Legnica o łącznej mocy 1,1 MW 2008
 • Instalacja palników gazowo-powietrzno-tlenowych o łącznej mocy 2,4 MW w piecu obrotowym z PPZ Nicromet 2008
 • Instalacja palnika o mocy 3,5 MW do grzania suszarki obrotowej WMB-30C w Marbet Wil 2008
 • Instalacja palnika gazowo-powietrzno-tlenowego o mocy 3,5 MW pieca topielno-rafinacyjnego w HM Głogów 2007
 • Instalacja przenośnego palnika o mocy 700 kW do wygrzewania komór spalania koncentratu na wydziale PW w HM Legnica 2007
 • Instalacja palników gazowo-tlenowych i gazowo-powietrznych o łącznej mocy 1,6 MW zespołu pieców do topienia złomu aluminiowego w PPMN “BOBREK” 2007
 • Modernizacja pochodni biogazu w zakładach w Świętochłowicach i Bolesławcu 2007
 • Instalacji palników o łącznej mocy 2,8 MW w piecu I na Prasowni Kuźnik Batory 2006
 • Instalacji palników gazowych o łącznej mocy 2 MW do grzania urządzeń pomocniczych układu odlewania anod pieców PAO1 i PAO2 w HM Głogów 2006
 • Instalacji palników gazowych o łącznej mocy 2 MW do grzania urządzeń pomocniczych układu odlewania anod pieców PAO1 i PAO2 w HM Głogów 2006
 • Dostosowanie palników kotła PwPg-6 w EC Suszec do obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa 2006
 • Instalacja palnika na gaz z odmetanowania kopalni o mocy cieplnej 4,5 MW dla kotła WKM-5 w ciepłowni Halemba 2006
 • Instalacja palników na gaz koksowniczy o mocy 2,8 MW do grzania odstojnika surówki w Krakodlew S.A 2005
 • Instalacja palnika gazowo-tlenowego o mocy 4,0 MW do pieca obrotowego KPO IV w Instytucie Metali Nieżelaznych w Legnicy 2004-2005
 • Instalacja palnika gazowo-tlenowego o mocy 3,0 MW do pieca obrotowego w PPZ NICROMET w Skawinie 2004
 • Instalacja 2 sztuk palników o mocy 5,5 MW każdy, do komór paleniskowych w podgrzewaczach rozruchowych FKS w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi “Legnica” 2004
 • Instalacja palnika gazowo-tlenowo-powietrznego o mocy 6,0 MW do pieca obrotowego w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi “Legnica” 2004
 • Instalacja palników do suszarek w “ROKITA AGRO” Brzeg Dolny 2004
 • Instalacja palników do suszenia kadzi 50 Mg i zatyczek w KRAKODLEW S.A. Kraków 2004
 • Instalacja palnikowa do wygrzewania odstojnika pieca szybowego o mocy 2,5 MW w KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi “Legnica” 2004
 • Instalacja palników gazowo-tlenowych w piecu do topienia aluminium 1,5 MW w PPZ “NICROMET” w Oświęcimiu 2004
 • Instalacja palników gazowo-tlenowych i gazowych o mocy 1,0 MW w piecach do topienia aluminium PPMN “BOBREK” w Bobrku 2003
 • Instalacja palników gazowych w piecach topielnych i odstojowych o mocy 5,0 MW w PPZ “NICROMET” w Bestwinie 2003
 • Instalacja palników w reaktorach na gaz reaktorowy w Rafinerii Jasło S.A. w Jaśle 2003
 • Instalacja palnika gazowo-tlenowo-powietrznego o mocy 5,0 MW w PAS 3 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi “Legnica” 2003
 • Instalacja palnika o mocy 6,0 MW w PAO 2 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi “Legnica” 2002
 • Instalacja palnika o mocy 6,0 MW w PAO 1 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi “Legnica” 2001
 • Instalacja 8 palników o mocy 2,0 MW w suszarkach komorowych KRAKODLEW S.A. Kraków 2001
 • Instalacja 4 palników gazowo-tlenowo-powietrznych o mocy od 1,0 do 2,5 MW w piecach obrotowych Instytutu Metali Nieżelazny w Legnicy 1999-2001
 • Instalacja 3 palników o mocy 2,0 MW w kotłach PAUKER i HUMBOLDT w Elektrociepłowni “KNURÓW” 2000
 • Dostawa palnika o mocy 14,5 MW na gaz kopalniany do kotła OR 10 w Ciepłowni “Wesoła” 2000
 • Instalacja 2 palników o mocy 1,0 MW w suszarkach obrotowych KRAKODLEW S.A. Kraków 2000