Główna

LAGAS jest firmą istniejącą na rynku usług od 1990 roku. Specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i montażu palników gazowych mających zastosowanie w piecach przemysłowych, hutnictwie i energetyce, a także zajmuje się automatyzacją procesów technologicznych w tych gałęziach przemysłu. Kadra pracownicza firmy, wywodzi się z Instytutu Energetyki Gazowej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Na bazie wybudowanej w Laboratorium Instytutu, eksperymentalnej komory spalania, możliwe było badanie palników gazowych konstrukcji własnej i obcej, porównanie parametrów ich pracy, jakości spalania paliw gazowych, rozkładu temperatur dla różnych wariantów pracy palnika, analiza zachowania strugi płomienia w wypływie swobodnym i zaburzonym wsadem. Dzięki temu opracowano metody projektowania, wykonania i weryfikacji działania palników w obiekcie zbliżonym do rzeczywistego. Wiedza uzyskana podczas prowadzonych prac naukowo-badawczych jest aktualnie wykorzystywana w ofercie usługowej firmy.

Polityka Jakości

Kierownictwo firmy „LAGAS” zapewnia działanie na rzecz wzrostu poziomu jakości oferowanych wyrobów i świadczonych usług poprzez:

 • określenie ryzyka i szans, które mogą mieć wpływ na zgodność produktów i usług oraz zdolność do zwiększenia zadowolenia klienta
 • promowanie świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach firmy
 • rozpoznawanie i definiowanie aktualnych i przyszłych wymagań klienta
 • określanie i pozyskiwanie niezbędnych do właściwego funkcjonowania zasobów
 • planowanie i opracowywanie procesów potrzebnych do realizacji wyrobów
 • dokonywanie zakupów materiałów i usług tylko u sprawdzonych dostawców, kwalifikowanych pod kątem spełnienia wymagań firmy
 • tworzenie klimatu współpracy zespołowej, inspirującej wszystkich pracowników do doskonalenia umiejętności i zaangażowania na rzecz wzrostu jakości
 • prowadzenie monitorowania, pomiarów i kontroli w odniesieniu zarówno do procesów jak i przedmiotu realizowanych usług pod kątem zgodności z wymaganiami
 • ciągłe doskonalenie jakości realizowanych procesów i wyników tych procesów oraz samego Systemu Zarządzania Jakością
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej
 • Certyfikaty