• Projektowanie przemysłowych palników gazowych.
  • Projektowania układów sterowania i zabezpieczeń dla wytwarzanych palników.
  • Kompleksowy montaż palników z armaturą i układami sterowania wraz z uruchomieniem.

O Nas

LAGAS jest firmą istniejącą na rynku usług od 1990 roku. Specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i montażu palników gazowych mających zastosowanie w piecach przemysłowych, hutnictwie i energetyce, a także zajmuje się automatyzacją procesów technologicznych w tych gałęziach przemysłu.

Kadra pracownicza firmy, wywodzi się z Instytutu Energetyki Gazowej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Na bazie wybudowanej w Laboratorium Instytutu, eksperymentalnej komory spalania, możliwe było badanie palników gazowych konstrukcji własnej i obcej, porównanie parametrów ich pracy, jakości spalania paliw gazowych, rozkładu temperatur dla różnych wariantów pracy palnika, analiza zachowania strugi płomienia w wypływie swobodnym i zaburzonym wsadem. Dzięki temu opracowano metody projektowania, wykonania i weryfikacji działania palników w obiekcie zbliżonym do rzeczywistego. Wiedza uzyskana podczas prowadzonych prac naukowo-badawczych jest aktualnie wykorzystywana w ofercie usługowej firmy.

LAGAS wykonuje kompleksowe opracowania procesów grzewczych na bazie własnych doświadczeń oraz o wymagania stawiane przez zamawiających. Stosowane przez nas w zleconych usługach urządzenia, armatura, elementy automatyki oprócz własnych wyrobów są produkowane przez znane i sprawdzone firmy z branży energetyki cieplnej. W ramach opracowania wykonujemy: - dobór palników (obliczenia, projektowanie i wykonanie), - dobór i montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych, sterujących i zabezpieczających, - dostosowanie istniejących urządzeń i układów zasilania (gaz, tlen, powietrze) dla potrzeb montażu nowych palników. Produkowane przez nas palniki spełniają wymagania normy PN-EN 746-2:2000 Urządzenie przemysłowe do procesów cieplnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych.

         Polityka Jakości

Celem działalności „LAGAS” Władysław Komornicki w Będzinie jest umocnienie pozycji Zakładu na rynku producentów gazowych palników przemysłowych przy optymalizacji wyników ekonomicznych. Naszą misję realizujemy pozyskując zadowolenie i zaufanie klientów poprzez jak najlepsze dostosowanie jakości oferowanych wyrobów i świadczonych usług do potrzeb i oczekiwań aktualnych i przyszłych klientów.

Najwyższe Kierownictwo Zakładu „LAGAS” zapewnia działanie na rzecz wzrostu poziomu jakości oferowanych wyrobów i świadczonych usług poprzez:

Þ     określenie ryzyka i szans, które mogą mieć wpływ na zgodność produktów i usług oraz zdolność do zwiększenia zadowolenia klienta;

Þ     promowanie świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach Zakładu;

Þ     rozpoznawanie i definiowanie aktualnych i przyszłych wymagań klienta;

Þ     określanie i pozyskiwanie niezbędnych do właściwego funkcjonowania zasobów;

Þ     planowanie i opracowywanie procesów potrzebnych do realizacji wyrobów;

Þ     dokonywanie zakupów materiałów i usług tylko u sprawdzonych dostawców, kwalifikowanych pod kątem spełnienia wymagań Zakładu;

Þ     tworzenie klimatu współpracy zespołowej, inspirującej wszystkich pracowników do doskonalenia umiejętności i zaangażowania na rzecz wzrostu jakości;

Þ     prowadzenie monitorowania, pomiarów i kontroli w odniesieniu zarówno do procesów jak i przedmiotu realizowanych usług pod kątem zgodności z wymaganiami;

Þ     ciągłe doskonalenie jakości realizowanych procesów i wyników tych procesów oraz samego Systemu Zarządzania Jakością;

Þ     spełnianie mających zastosowanie wymagań dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej

         Certyfikaty

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....

  Akceptuję cookies dla tej strony.